dr Krzysztof Biernacki

Informacje o konsultacjach –> link

Zainteresowania badawcze/ Research interests:

 • System podatkowy (Tax system)
 • Rozliczenia podatkowe (Compliance)
 • Ryzyko podatkowe (Tax risk)
 • Opodatkowanie instrumentów finansowych i podmiotów sektora finansowego (Taxation of financial structures and financial instruments)
 • Double tax treaties / tax information exchange treaties

Obszary dydaktyki, szkoleniowe i doradcze / Teaching assignments:

 • System podatkowy
 • Materialne prawo podatkowe
 • Procedury podatkowe
 • Planowanie i zarządzanie podatkami
 • Zarządzanie ryzykiem podatkowym
 • Podmioty powiązane, problematyka cen transferowych
 • Wykładnia i metodologia stosowania prawa podatkowego

Inne informacje
Studia podyplomowe:

Koła Naukowe:
opiekun Koła Naukowego Doradztwa Podatkowego

Projekty badawcze:
Zrealizowane:

 • Grant dla Młodych Naukowców (2013)
 • Ekspert w projekcie „Badanie partnerstw publiczno-prywatnych jako instrumentów do realizacji projektu infrastrukturalnego na obszarze granicznym Saksonii i Polski (PPPSAXPOL)” (2012 – 2013)
 • Opieka naukowa (doktoraty):
  Promotor pomocniczy doktoratów:
  Mgr A. Koryś, Finansowe konsekwencje implementacji podatku dochodowego w sektorze rolniczymDorobek naukowy/  / Academic achievements:
  –-Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (Biblioteka):
  http://wir.bg.ue.wroc.pl/info/author/WUT289533/Krzysztof%2BBiernacki?tab=publications&r=publication&lang=en

  Monografie:

  • Baran Barbara, Biernacki Krzysztof, Kowalska Agnieszka, Kowalski Artur: Leasing, kredyt, faktoring jako formy finansowania przedsiębiorstw. Analiza porównawcza i korzyści dla przedsiębiorcy, 2015, Difin SA
  • Biernacki Krzysztof, Kowalska Agnieszka, Kowalski Artur, Raszczyk Mariusz: Ulga na złe długi i zatory płatnicze w praktyce podatkowej i rachunkowej, 2014, Difin SA
  • Brezinski Horst, Korenik Dorota ( eds. ), Korenik Stanisław, Biernacki Krzysztof, Derlukiewicz Niki, Fijałkowska Dominika, Hajduga Piotr, Mempel-Śnieżyk Anna, Pięta-Kanurska Małgorzata, Półtorak Bogusław, Prędkiewicz Paweł, Rogowska Małgorzata, Rynio Dorota, Witczak Izabela, Zakrzewska-Półtorak Alicja, Krześ Agnieszka, Wrotniak Malwina: Partnerstwo Publiczno-Prywatne jako instrument do realizacji przedsięwzięć infrastrukturalnych w obszarze przygranicznym Saksonii i Polski (PPPSAXPOL), 2014, Verlag und Herstellung Graphische Werkstätten Zittau
  • Biernacki Krzysztof: Ryzyko podatkowe w systemie podatkowym w Polsce – ujęcie makroekonomiczne, w: Stabilizacja fiskalna. Teorie i doświadczenia wybranych gospodarek / Miłaszewicz Danuta (eds.), 2012, Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ZAPOL Dmochowski, Sobczyk
  • Biernacki Krzysztof: Wpływ metod ewidencji eksportu na zastosowanie stawki 0% w podatku od towarów i usług, w: Regulacje w zakresie prawa celnego i podatku akcyzowego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Doświadczenia i perspektywy / Stanisławiszyn Piotr, Nowak Tomasz ( eds. ), 2012, LEX a Wolters Kluwer Business.
  • Biernacki Krzysztof: Wpływ zmiany przepisów na kwoty odsetek budżetowych od uchylonych decyzji podatkowych, w: Instrumenty i metody racjonalizacji finansów publicznych / Przygodzka Renata ( eds. ), 2012, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku

   

  Artykuły naukowe / Papers:

  • Biernacki Krzysztof: Paradoks podatkowy w metodzie NPV,  Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, Uniwersytet Szczeciński, no. 74/1, 2015,
  • Biernacki Krzysztof: Ryzyko podatkowe rozliczeń wirtualnych na przykładzie transakcji HYIP, Nauki o Finansach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, no. 1(18), 2014
  • Biernacki Krzysztof: Tax system competition – instruments and beneficiaries, Ekonomia i Prawo, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, vol. 13, no. 2, 2014
  • Biernacki Krzysztof: The impact of tax restrictions on the structure of company financing sources, Nauki o Finansach, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, no. 4(21), 2014
  • Biernacki Krzysztof: Opodatkowanie rynku kapitałowego w Polsce w świetle nowych koncepcji obciążeń podatkowych, Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 2012