Konferencja „Finanse – Statystyka – Badania empiryczne”
październik 2017

logo_pan logo_ue

Partnerami i sponsorami konferencji są:
StatSoft Polska, Program współpracy szkół wyższych i sektora
finansowego „Nowoczesne Zarzadzanie Biznesem” oraz Nelson Catering and Events

Katedra Finansów oraz Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
serdecznie zapraszają na

II Ogólnopolską Konferencję Naukową
FINANSE – STATYSTYKA – BADANIA EMPIRYCZNE
pod honorowym patronatem
Komitetu Nauk o Finansach
Polskiej Akademii Nauk 

która odbędzie się 25 października 2017 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Zobacz program konferencji lub pobierz plik PDF

Pobierz książkę abstraktów

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań empirycznych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych w finansach.

Badania mogą dotyczyć w szczególności:

 • Bankowości
 • Finansów behawioralnych
 • Finansów osobistych
 • Finansów międzynarodowych
 • Finansowania nieruchomości
 • Finansów przedsiębiorstw
 • Finansów publicznych
 • Rynku kapitałowego
 • Ubezpieczeń

Koszt udziału w konferencji wynosi 70 zł (obejmuje materiały konferencyjne i catering w dniu konferencji).

Opłatę prosimy przelać do 15.07.2017 na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
PEKAO Bank Pekao S.A.
nr konta: 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601
z dopiskiem: FINSTAT2017, nazwisko i imię uczestnika

 Publikacja

Uczestników konferencji zainteresowanych publikacją zachęcamy do samodzielnego zamieszczania artykułów w czasopismach „Nauki o Finansach” (14 pkt) oraz „Ekonometria” (14 pkt) przez system SENIR w dowolnym momencie (nabór w trybie ciągłym).

Koszt publikacji w „Naukach o Finansach” oraz „Ekonometrii” zgodny z informacją zamieszczoną na stronach czasopism.

Kalendarz organizacyjny

 • do 30.04.2017 r. – zgłoszenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej
 • do  10.05 2017 r. – potwierdzenie przez organizatorów konferencji zakwalifikowania referatu do wygłoszenia;
 • do 30.09.2017 r. – przesłanie streszczenia do Książki Abstraktów zawierającego:
 1. dane Autora/Autorki (imię i nazwisko, tytuł naukowy, uczelnia, katedra),
 2. tytuł referatu,
 3. cel badania,
 4. metodologię badania,
 5. wyniki.

Książka Abstraktów zostanie umieszczona na stronie Konferencji.

 •  po 1.10.2017 r. – zamieszczenie przez organizatorów programu konferencji na stronie konferencji i przesłanie go uczestnikom.

Informacje dodatkowe

Organizatorzy zapewniają uczestnikom miłą atmosferę, dyskusję naukową, poczęstunek  w przerwach kawowych oraz lunch.

Zakwaterowanie

Rekomendowane hotele:

Komitet Naukowy

Prof. zw. dr hab., dr h.c. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. zw. dr hab. Jacek Karwowski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. zw. dr hab. Leszek Patrzałek – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szkutnik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. Filip Chybalski – prof. nadzw. Politechniki Łódzkiej
Dr hab. Ireneusz Kuropka – prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz – prof. nadzw. Uniwersytetu Opolskiego
Dr hab. Katarzyna Perez – prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Dr hab. Tomasz Słoński, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dr hab. Anna Zamojska – prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego

Komitet organizacyjny

dr Iwona Dittmann – przewodnicząca
dr Ewa Szabela-Pasierbińska – sekretarz
dr Michał Kisiel
dr Jarosław Olejniczak
dr Wioletta Wolańska

Kontakt:

empiryczne@ue.wroc.pl