Konferencja „Finanse – Statystyka – Badania empiryczne”
październik 2018

logo_pan logo_ue

Partnerem konferencji jest:
Program współpracy szkół wyższych i sektora
finansowego „Nowoczesne Zarządzanie Biznesem”

Katedra Finansów oraz Katedra Prognoz i Analiz Gospodarczych
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
serdecznie zapraszają na

III Ogólnopolską Konferencję Naukową
FINANSE – STATYSTYKA – BADANIA EMPIRYCZNE
pod honorowym patronatem
Komitetu Nauk o Finansach
Polskiej Akademii Nauk 

która odbędzie się 24 października 2018 na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Zobacz program konferencji lub pobierz plik PDF

Celem konferencji jest prezentacja wyników badań empirycznych prowadzonych z wykorzystaniem narzędzi statystycznych w finansach.

Badania mogą dotyczyć w szczególności:

 • Bankowości
 • Finansów behawioralnych
 • Finansów osobistych
 • Finansów międzynarodowych
 • Finansowania nieruchomości
 • Finansów przedsiębiorstw
 • Finansów publicznych
 • Rynku kapitałowego
 • Ubezpieczeń

Koszt udziału w konferencji wynosi 100 zł (obejmuje materiały konferencyjne i catering w dniu konferencji).

Formularz rejestracji

Opłatę prosimy przelać do 15.07.2018 na konto:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,
ul. Komandorska 118/120
53-345 Wrocław
PEKAO Bank Pekao S.A.
nr konta: 87 1240 3464 1111 0010 4316 2601
z dopiskiem: FINSTAT2018, nazwisko i imię uczestnika

 Publikacja

Uczestników konferencji zainteresowanych publikacją zachęcamy do samodzielnego zamieszczania artykułów w czasopismach „Nauki o Finansach” (14 pkt) oraz „Ekonometria” (14 pkt) przez system SENIR w dowolnym momencie (nabór w trybie ciągłym).

Koszt publikacji w „Naukach o Finansach” oraz „Ekonometrii” zgodny z informacją zamieszczoną na stronach czasopism.

Kalendarz organizacyjny

 1. dane Autora/Autorki (imię i nazwisko, tytuł naukowy, uczelnia, katedra),
 2. tytuł referatu,
 3. cel badania,
 4. metodologię badania,
 5. wyniki.

Książka Abstraktów jest do pobrania tutaj

 •  po 1.10.2018 r. – zamieszczenie przez organizatorów programu konferencji na stronie konferencji i przesłanie go uczestnikom.

Informacje dodatkowe

Organizatorzy zapewniają uczestnikom miłą atmosferę, dyskusję naukową, poczęstunek  w przerwach kawowych oraz lunch.

Zakwaterowanie

Rekomendowane hotele:

Komitet Naukowy

Prof. zw. dr hab., dr h.c. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. zw. dr hab. Jacek Karwowski – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. zw. dr hab. Leszek Patrzałek – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Prof. zw. dr hab. Włodzimierz Szkutnik – Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Dr hab. Filip Chybalski – prof. nadzw. Politechniki Łódzkiej
Dr hab. Ireneusz Kuropka – prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dr hab. Marta Maciejasz-Świątkiewicz – prof. nadzw. Uniwersytetu Opolskiego
Dr hab. Katarzyna Perez – prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Dr hab. Tomasz Słoński, prof. nadzw. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Dr hab. Anna Zamojska – prof. nadzw. Uniwersytetu Gdańskiego

Komitet organizacyjny

dr Iwona Dittmann – przewodnicząca
dr Ewa Szabela-Pasierbińska – sekretarz
dr Michał Kisiel
dr Jarosław Olejniczak

Kontakt:

empiryczne@ue.wroc.pl